Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13.05.2021 r.
w sprawie określenia  szczegółowych warunków członkostwa
w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Na podstawie uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzonego uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r., Zarząd Klubu uchwala co następuje:   

§1

 1. Członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:
  • wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
  • zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym,
  • ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK,
  • jest pracownikiem, doktorantem, studentem lub absolwentem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać każdy honorowy dawca krwi, który nie jest pracownikiem, doktorantem, studentem lub absolwentem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz który:
 • wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,.
 • zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Uchwała nr 5/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze w głosowaniu tajnym:

§1

 1. Wybrało Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024 w składzie:
  1. Alicja Marciniak-Nowak
  2. Grzegorz Smułek
 2. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukonstytuował się w sposób następujący:
  1. Grzegorz Smułek – Wiceprezes
  2. Alicja Marciniak-Nowak – Sekretarz

Uchwała nr 4/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie wyboru Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze uchwala co następuje:

§1

W głosowaniu tajnym Zebranie, wybrało Pana Łukasza Fiedenia na Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024.

Uchwała nr 3/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze uchwala co następuje:

§1

W okresie kadencji 2020–2024 Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego liczyć będzie 2 członków.