Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarząd

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ł. Fiedeń, A. Marciniak-Nowak, G. Smułek

Zarząd Klubu

Ł. Fiedeń, A. Marciniak-Nowak, G. Smułek

Prezes

dr Łukasz Fiedeń

pok. 3.38, tel.: 12-664-53-19 lukasz.fieden@uj.edu.pl

Wieprezes

mgr Grzegorz Smułek

pok. 3.43, tel. 12-664-54-30 grzegorz.smulek@uj.edu.pl

Sekretarz

mgr Alicja Marciniak-Nowak

pok. 2.22, tel. 12-664-52-60 alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały

Uchwała nr 1/2021
Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13.05.2021 r.
w sprawie określenia  szczegółowych warunków członkostwa
w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzonego uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r., Zarząd Klubu uchwala co następuje:   

§ 1

1. Członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

a) wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
b) zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym,
c) ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK,
d)  jest pracownikiem, doktorantem, studentem lub absolwentem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać każdy honorowy dawca krwi, który nie jest pracownikiem, doktorantem, studentem lub absolwentem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz który:

a) wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
b) zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Uchwała nr 5/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze w głosowaniu tajnym:

§1

1. Wybrało Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024 w składzie:

1. Alicja Marciniak-Nowak
2. Grzegorz Smułek

2. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukonstytuował się w sposób następujący:

1. Grzegorz Smułek – Wiceprezes
2. Alicja Marciniak-Nowak – Sekretarz

Uchwała nr 4/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie wyboru Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze uchwala co następuje:

§1

W głosowaniu tajnym Zebranie, wybrało Pana Łukasza Fiedenia na Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024.

Uchwała nr 3/2020
Zebrania Założycielsko-Wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09.12.2020 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres kadencji 2020–2024

 

Na podstawie uchwały nr 10/2016 Krajowego Zjazdu PCK z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zasad wyboru organów statutowych PCK oraz uchwały 140/2011 Zarządu Głównego PCK z dnia 25.10.2011 r. w sprawie ramowego regulaminu jednostki podstawowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Zebranie Założycielsko-Wyborcze uchwala co następuje:

§1

W okresie kadencji 2020–2024 Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego liczyć będzie 2 członków.