Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
pokój 3.43

Prezes Klubu

dr Łukasz FIedeń
pok. 3.38, tel.: 12-664-53-19
lukasz.fieden@uj.edu.pl

Wiceprezes Klubu

mgr Grzegorz Smułek
pok. 3.43, tel. 12-664-54-30
grzegorz.smulek@uj.edu.pl

Sekretarz Klubu

mgr Alicja Marciniak-Nowak
pok. 2.22, tel. 12-664-52-60
alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl