Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ prowadzi działalność promującą honorowe krwiodawstwo.

 

Klub powstał 9 grudnia 2020 r. i zrzesza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Instytutu.

 

Najważniejsze cele działalności Klubu:

  1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki.
  2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa jako bezinteresownego daru.
  3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Klub liczy 25 osób: 10 kobiet, 15 mężczyzn; 7 studentów, 17 pracowników i 1 absolwenta IGiGP UJ (stan an styczeń 2023).

Klub HDK PCK przy IGiGP UJ jest jednostką podstawową Polskiego Czerwonego Krzyża podlegającą bezpośrednio Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu. W Reginalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma nadany numer 179.

 

Logo: Klub HDK PCK IGiGP UJLogo Klubu

Główną część logo Klubu stanowią południki i równoleżniki składające się na siatkę geograficzną, nawiązującą do historycznego logo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. W centralnej jego części widoczna jest czerwona kropla – symbol honorowego krwiodawstwa. W niej zaś umieszczony został Krzyż Genewski – symbol Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zobacz video galerię

Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża